1.
Pratiwi A, Intiana SRH, Syafruddin S, Widiada IK. KEMAMPUAN MENULIS PUISI PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 27 WOJA TAHUN PELAJARAN 2020/2021. Widya Pustaka [Internet]. 2022Dec.18 [cited 2024Jun.19];10(2):76-4. Available from: http://jiwpp.unram.ac.id/index.php/widya/article/view/66