1.
Fatimah S. PENGARUH PERMAINAN KARTU EMOSI TERHADAP KEMAMPUAN SOSIOEMOSIONAL MASA KANAK-KANAK AWAL DI TAMAN KANAK-KANAK KOTA MALANG. Widya Pustaka [Internet]. 2022Dec.16 [cited 2024Jun.19];10(2):60-8. Available from: http://jiwpp.unram.ac.id/index.php/widya/article/view/59