Pratiwi, Aprilia, Siti Rohana Hariana Intiana, Syafruddin Syafruddin, and I Ketut Widiada. “KEMAMPUAN MENULIS PUISI PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 27 WOJA TAHUN PELAJARAN 2020/2021”. Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan 10, no. 2 (December 18, 2022): 76-84. Accessed June 19, 2024. http://jiwpp.unram.ac.id/index.php/widya/article/view/66.