[1]
S. Fatimah, “PENGARUH PERMAINAN KARTU EMOSI TERHADAP KEMAMPUAN SOSIOEMOSIONAL MASA KANAK-KANAK AWAL DI TAMAN KANAK-KANAK KOTA MALANG”, Widya Pustaka, vol. 10, no. 2, pp. 60-68, Dec. 2022.