Pratiwi, Aprilia, Siti Rohana Hariana Intiana, Syafruddin Syafruddin, and I Ketut Widiada. 2022. “KEMAMPUAN MENULIS PUISI PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 27 WOJA TAHUN PELAJARAN 2020/2021”. Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan 10 (2), 76-84. http://jiwpp.unram.ac.id/index.php/widya/article/view/66.