Fatimah, Siti. 2022. “PENGARUH PERMAINAN KARTU EMOSI TERHADAP KEMAMPUAN SOSIOEMOSIONAL MASA KANAK-KANAK AWAL DI TAMAN KANAK-KANAK KOTA MALANG”. Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan 10 (2), 60-68. http://jiwpp.unram.ac.id/index.php/widya/article/view/59.