FATIMAH, S. PENGARUH PERMAINAN KARTU EMOSI TERHADAP KEMAMPUAN SOSIOEMOSIONAL MASA KANAK-KANAK AWAL DI TAMAN KANAK-KANAK KOTA MALANG. Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan, v. 10, n. 2, p. 60-68, 16 Dec. 2022.