(1)
Pratiwi, A.; Intiana, S. R. H.; Syafruddin, S.; Widiada, I. K. KEMAMPUAN MENULIS PUISI PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 27 WOJA TAHUN PELAJARAN 2020/2021. Widya Pustaka 2022, 10, 76-84.