Khair, B. N., I. Ermiana, I. S. Jiwandono, and A. Fauzi. “PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR DIGITAL UNTUK PEMBELAJARAN DARING BAGI GURU SD NEGERI 17 AMPENAN”. Jurnal Interaktif: Warta Pengabdian Pendidikan, Vol. 2, no. 1, June 2022, pp. 40 -46, doi:10.29303/interaktif.v2i1.52.