[1]
B. N. Khair, I. Ermiana, I. S. Jiwandono, and A. Fauzi, “PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR DIGITAL UNTUK PEMBELAJARAN DARING BAGI GURU SD NEGERI 17 AMPENAN”, JIWPP, vol. 2, no. 1, pp. 40 - 46, Jun. 2022.