Khair, B. N., Ermiana, I., Jiwandono, I. S. and Fauzi, A. (2022) “PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR DIGITAL UNTUK PEMBELAJARAN DARING BAGI GURU SD NEGERI 17 AMPENAN”, Jurnal Interaktif: Warta Pengabdian Pendidikan, 2(1), pp. 40 - 46. doi: 10.29303/interaktif.v2i1.52.