Khair, B. N., Ermiana, I., Jiwandono, I. S., & Fauzi, A. (2022). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR DIGITAL UNTUK PEMBELAJARAN DARING BAGI GURU SD NEGERI 17 AMPENAN. Jurnal Interaktif: Warta Pengabdian Pendidikan, 2(1), 40 - 46. https://doi.org/10.29303/interaktif.v2i1.52